Чи можна говорити про якість первинної медичної допомоги, якщо критерії відсутні ?!

24.04.2023
Чи можна говорити про якість первинної медичної допомоги, якщо критерії відсутні ?!
Чи можна говорити про якість ПМД-первинної медичної допомоги, якщо критерії ВІДСУТНІ ⁉
Якщо МОЗ і спробувало набір, давно відомих йому, показників, у наказі назвати «індикаторами якості ПМД» – вони такими не стали.
МОЗ своїм наказом від 17 квітня 2023 року №716 затвердило «Примірний перелік індикаторів якості надання первинної медичної допомоги» http://surl.li/goolc
Щоб не вдаватись у подробиці кожного індикатора, можна відверто сказати майже всі вони ніякого відношення до ЯКОСТІ, які б характеризували профілактичну спрямованість лікаря ПМД відношення не мають.
Як, наприклад, індикатори: Структура задекларованого населення (по віковим групам), Кількість задекларованих пацієнтів на 1 лікаря, Кількість медичних сестер/братів на 1 лікаря, Кількість хворих на різні НІЗ-неінфекційні захворювання тощо характеризують профілактичну спрямованість діяльності лікаря ПМД❓ Ніяк❗ Ці дані більше свідчать про демографічний склад населення, можливо про доступність ПМД та нічого не значущу кількість різних НІЗ (не відомо ж, який відсоток задекларовано населення пройшли скринінг) і т.д.
❓ Взагалі не зрозуміло – яка мета цього наказу, якщо фінансове заохочення для лікарів чи санкції на підставі індикаторів не передбачені.
❗ Крім того, усі показники затверджених МОЗ індикаторів і так є в НСЗУ, чи правильніше в центральній базі які складаються з відомостей окремих лікарів. І отримати індикатори у розрізі окремого лікаря, міста, області – декілька разів кляцнути мишкою.
І як Департаментам охорони здоров’я виконувати цей наказ, що вони повинні зробити? Хіба-що взяти до відома 😃
📍 Цікавіше було б дійсно оцінити якість ПМД, спрямованої на раннє виявлення захворювань, наприклад, за допомогою наступних індикаторів:
1. Відсоток населення, що пройшло скринінг щодо раннього виявлення захворювань. Це може включати скринінг на рак, діабет, гіпертонію та інші захворювання, для яких раннє виявлення може покращити прогноз та лікування.
2. Відсоток пацієнтів із виявленими захворюваннями, які успішно перейшли на лікування. Цей показник оцінює ефективність системи організації медичної допомоги у наданні необхідних ресурсів та підтримки для пацієнтів, які потребують лікування.
3. Час між виявленням захворювання та початком лікування. Чим менший цей час, тим ефективніша медична система і тим вищі шанси на успішне лікування.
4. Кількість пропущених випадків. Це може включати кількість пропущених скринінгів, недостатнє виявлення захворювань або несвоєчасний початок лікування.
5. Відсоток пацієнтів, які отримують рекомендації щодо зміни способу життя. Це може включати рекомендації щодо зміни дієти, збільшення фізичної активності або припинення куріння, щоб покращити здоров’я та запобігти розвитку захворювань.
Тощо…
🇬🇧 Нижче наведений фрагмент із загального набору індикаторів NICE (Національний інститут охорони здоров’я та вдосконалення клінічної практики Великої Британії) лише для серцево судинних хвороб та гіпертонії, що характеризують профілактичну спрямованість діяльності лікаря ПМД (їх 27).
—————————————-
🇺🇦 Індикатори з наказу МОЗ від 17.04.2023 №716:
1. Структура задекларованого населення (по віковим групам)
2. Кількість задекларованих пацієнтів на 1 лікаря
3. Кількість медичних сестер/братів медичних на 1 лікаря
4. Кількість пацієнтів у віці 18-69 з факторами ризику НІЗ (надмірна вага ІМТ >25)
5. Кількість пацієнтів у віці 18-69 з факторами ризику НІЗ: щоденне куріння
6. Кількість пацієнтів з неінфекційними захворюваннями, а саме з діагнозом «Гіпертонічна хвороба»
7. Кількість пацієнтів неінфекційними захворюваннями, а саме з діагнозом «Цукровий діабет 2 типу»
8. Кількість пацієнтів з неінфекційними захворюваннями, а саме з діагнозом «Бронхіальна астма»
9. Кількість звернень до лікаря ПМД з проблемами психічного здоров’я
10. Відсоток візитів пацієнтів до лікаря ПМД, які завершуються виданням направлення до лікаря спеціаліста
11. Відсоток направлень, які були погашені
12. Використання послуг ПМД
13. Моніторинг розвитку дитини у віці до 1 року
14. Забезпеченість лікарями ПМД на 100 000 населення
15. Охоплення програмою «Доступні ліки» пацієнтів з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи
16. Охоплення програмою доступні ліки пацієнтів з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, якім діагноз поставлено вперше
17. Моніторинг отримання ліків пацієнтів з хронічними захворюваннями ССС.
———————————————————
🇬🇧 Фрагмент із загального набору індикаторів NICE (Національний інститут охорони здоров’я та вдосконалення клінічної практики Великої Британії) лише для серцево судинних хвороб та гіпертонії, що характеризують профілактичну спрямованість діяльності лікаря ПМД:
відсоток пацієнтів віком до 79 років із ішемічною хворобою серця, у яких останні показники артеріального тиску (виміряні за останні 12 місяців) становлять 140/90 мм рт.ст. або менше; відсоток пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які за попередні 12 місяців реєстрували прийом аспірину, альтернативної антитромбоцитарної терапії або антикоагулянта; відсоток пацієнтів з ішемічною хворобою серця, інсультом або транзиторною ішемічною атакою, діабетом та / або хронічною обструктивною хворобою легень, які мали імунізацію проти грипу за попередній визначений період; відсоток пацієнтів з одним або кількома з наступних станів: ІХС, фібриляція передсердь, хронічна серцева недостатність, інсульт або ТІА, діабет або деменція, які пройшли обстеження на порушення ковтання за допомогою інструменту FAST або AUDIT-C; відсоток пацієнтів з одним або кількома з таких станів: ІХС, фібриляція передсердь, хронічна серцева недостатність, інсульт або ТІА, діабет або деменція із зростанням балів ≥3 або оцінкою AUDIT-C ≥5 за попередні 2 роки, які отримали коротке втруання, щоб допомогти їм зменшити ризик, пов’язаний з алкоголем, протягом 3 місяців після реєстрації балу; відсоток пацієнтів з фібриляцією передсердь, у яких ризик інсульту оцінювали за допомогою системи оцінки стратифікації за оцінкою CHA2DS2-VASc за попередні 12 місяців (за винятком пацієнтів з попередньою оцінкою CHADS2 або CHA2DS2-VASc ≥2); відсоток пацієнтів, які в даний час отримують антикоагуляційну медикаментозну терапію, серед пацієнтів з фібриляцією передсердь із показником CHA2DS2-VASc ≥2; відсоток пацієнтів, зареєстрованих сімейним лікарем, у віці 65 років і старше, в яких діагностовано один або декілька з таких станів: гіпертонія, діабет, ХХН, ПАД, інсульт / ТІА, ішемічна хвороба серця та серцева недостатність, що мали оцінку пульсового ритму за попередні 12 місяців; відсоток пацієнтів з фібриляцією передсердь, які в певний час отримують антикоагулянт, які пройшли огляд за попередні 12 місяців, який включав: а) оцінку ризику інсульту / тромбемболії; б) оцінку ризику кровотечі; в) оцінку функції нирок, кліренсу креатиніну, FBC та LFT; г) будь-які несприятливі події, пов’язані з антикоагулянтною терапією; д) оцінку дотримання призначень лікарських засобів; f) оцінку антикоагулянта; надавач первинної медичної допомоги створив та веде реєстр пацієнтів із фібриляцією передсердь, включаючи пацієнтів із «вилікованою фібриляцією передсердь»; відсоток пацієнтів із серцевою недостатністю, яким було поставлено діагноз протягом попередніх 15 місяців з подальшим записом пропозиції реабілітаційної програми на основі фізичних вправ протягом попередніх 15 місяців; відсоток пацієнтів з діагнозом серцевої недостатності після (дати початку), який підтверджений ехокардіограмою або оцінкою спеціаліста між 3 місяцями до або 3 місяці після внесення до реєстру; відсоток пацієнтів з поточним діагнозом серцевої недостатності через систолічну дисфункцію лівого шлуночка, які в даний час лікуються за допомогою АПФ-І або АРБ; відсоток пацієнтів з поточним діагнозом серцевої недостатності через систолічну дисфункцію лівого шлуночка, які в даний час лікуються бета-блокатором, показаним при серцевій недостатності; відсоток пацієнтів із серцевою недостатністю в реєстрі, які пройшли огляд за попередні 12 місяців, включаючи оцінку функціональних можливостей (за допомогою класифікації Нью- Йоркської асоціації серця) та огляд призначених ліків; відсоток пацієнтів з артеріальною гіпертензією у віці від 16 до 74 років, у яких проводиться щорічна оцінка фізичної активності за допомогою GPPAQ за попередні 15 місяців; відсоток пацієнтів з артеріальною гіпертензією у віці від 16 до 74 років і старше, які за попередні 15 місяців отримала показник «менше активних» на GPPAQ, які також мають запис короткого втручання щодо підвищення фізичної активності за попередні 15 місяців; відсоток пацієнтів із гіпертонією у віці до 80 років, у яких останній зареєстрований артеріальний тиск (виміряний за попередні 9 місяців) становить 140/90 або менше; відсоток пацієнтів віком від 80 років з гіпертонічною хворобою, у яких останній зареєстрований артеріальний тиск (виміряний за попередні 9 місяців) становить 150/90 або менше; відсоток пацієнтів у віці 40 років і старше з вимірюванням артеріального тиску, зафіксованим за попередні 5 років; відсоток пацієнтів з новим діагнозом гіпертонія (діагнос тований на визначену дату року або пізніше), який підтверджений за допомогою амбулаторного моніторингу артеріально- го тиску (далі – ABPM) або домашнього моніторингу артеріального тиску (далі – HBPM) за три місяці до внесення до реєстру; відсоток пацієнтів з новим діагнозом гіпертонічної хвороби в попередній визначений період, у яких наявний показник сечового тесту на співвідношення альбумін/креатинін за три місяці до або після дати внесення до реєстру гіпертонії; відсоток пацієнтів з новим діагнозом гіпертонічної хвороби в попередній визначений період, які мають запис про тестування на гематурію за три місяці до або після дати внесення до реєстру гіпертонії; відсоток пацієнтів з новим діагнозом гіпертонічної хвороби за попередній визначений період, у яких є запис ЕКГ із 12 відведеннями за 3 місяці до або після дати внесення до реєстру гіпертонії; відсоток пацієнтів з діагнозом гіпертонія (діагностований за визначений період), яким протягом попередніх 12 місяців надали поради щодо способу життя, а саме: відмови від куріння, безпечного вживання алкоголю та здорового харчування; відсоток пацієнтів у віці 25-84 років з новим діагнозом гіпертонія або цукровий діабет 2 типу, зафіксований за попередній визначений період (за винятком пацієнтів із раніше наявною ІХС, інсультом та / або ТІА), які пройшли консультацію для оцінки серцево- судинного ризику за допомогою інструменту оцінки ризику QRISK2 між 3 місяцями до та 3 місяцями після дати діагностики; відсоток тих, хто зараз лікується статинами (якщо не мають протипоказань), серед пацієнтів з новим діагнозом гіпертонія або діабет 2 типу у віці 25-84 років, зареєстрованих за попередній визначений період (за винятком пацієнтів з раніше наявною ІХС, інсультом та / або ТІА), які мають оціночний бал зареєстрованого ризику серцево- судинних захворювань (за допомогою інструменту оцінки QRISK2) > 20% за попередні 12 місяців; відсоток пацієнтів з новим діагнозом гіпертонія протягом попередніх 12 місяців, які пройшли обстеження на небезпечне пиття за допомогою інструменту FAST або AUDIT-C за 3 місяці до або після дати внесення до реєстру гіпертонії; відсоток пацієнтів з гіпертонією або діабетом та ІМТ ≥27,5 кг/м2 (або ≥30 кг/м2, якщо етнічна приналежність зазначена білий) за попередні 12 місяців, які були направлені на програму контролю ваги протягом 90 днів після реєстрації ІМТ.
Array
(
  [ID] => 1296
  [id] => 1296
  [title] => Союз-3
  [filename] => soyuz-3-2.jpg
  [filesize] => 23340
  [url] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
  [link] => https://medpotreb.org/soyuz-3-5/
  [alt] => 
  [author] => 1
  [description] => 
  [caption] => 
  [name] => soyuz-3-5
  [status] => inherit
  [uploaded_to] => 0
  [date] => 2024-02-18 19:50:40
  [modified] => 2024-02-18 19:50:40
  [menu_order] => 0
  [mime_type] => image/jpeg
  [type] => image
  [subtype] => jpeg
  [icon] => https://medpotreb.org/wp-includes/images/media/default.png
  [width] => 250
  [height] => 184
  [sizes] => Array
    (
      [thumbnail] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-150x150.jpg
      [thumbnail-width] => 150
      [thumbnail-height] => 150
      [medium] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [medium-width] => 250
      [medium-height] => 184
      [medium_large] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [medium_large-width] => 250
      [medium_large-height] => 184
      [large] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [large-width] => 250
      [large-height] => 184
      [1536x1536] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [1536x1536-width] => 250
      [1536x1536-height] => 184
      [2048x2048] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [2048x2048-width] => 250
      [2048x2048-height] => 184
      [article-box-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [article-box-1-width] => 250
      [article-box-1-height] => 184
      [article-big-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [article-big-1-width] => 250
      [article-big-1-height] => 184
      [single-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [single-1-width] => 250
      [single-1-height] => 184
      [author-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-85x152.jpg
      [author-1-width] => 85
      [author-1-height] => 152
      [banner-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-1-width] => 250
      [banner-1-height] => 184
      [banner-2] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-2-width] => 250
      [banner-2-height] => 184
      [banner-3] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-3-width] => 250
      [banner-3-height] => 184
      [useful-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-100x100.jpg
      [useful-1-width] => 100
      [useful-1-height] => 100
    )

)