10 фактів про безпеку пацієнтів

31.01.2024
Союз споживачів медичної продукції
10 фактів про безпеку пацієнтів

Безпека пацієнтів є серйозною глобальною проблемою охорони здоров’я. За оцінками, існує ризик померти під час подорожі літаком у 1 з 3 мільйонів. Для порівняння, ризик смерті пацієнта внаслідок нещасного випадку, якому можна було запобігти, під час отримання медичної допомоги оцінюється як 1 до 300. Галузі з підвищеним ризиком, такі як авіаційна та атомна промисловість, мають набагато кращі показники безпеки, ніж охорона здоров’я.

 

Факт 1: Кожен 10-й пацієнт зазнає шкоди під час лікування в лікарні

Оцінки показують, що в країнах з високим рівнем доходу кожен десятий пацієнт зазнає шкоди під час отримання лікарняної допомоги. Шкода може бути спричинена низкою побічних ефектів, причому майже 50% з них вважаються такими, яким можна запобігти.

Дослідження частоти та можливості запобігання побічних явищ у 26 лікарнях у восьми країнах з низьким та середнім рівнем доходу показало, що частота побічних реакцій становить близько 8%. З цих подій 83% можна було запобігти, а близько 30% були пов’язані зі смертю пацієнта.

Факт 2: Виникнення несприятливих явищ через небезпечну медичну допомогу, ймовірно, є однією з 10 основних причин смерті та інвалідності в усьому світі

Виникнення побічних реакцій, спричинених небезпечним доглядом, ймовірно, є однією з 10 основних причин смерті та інвалідності у всьому світі. Останні дані свідчать про те, що 134 мільйони побічних реакцій виникають щороку через небезпечне лікування в лікарнях країн з низьким і середнім рівнем доходу (LMIC), що призводить до 2,6 мільйона смертей щорічно.

Інше дослідження підрахувало, що близько двох третин усіх несприятливих подій, спричинених небезпечним доглядом, а також років, втрачених через інвалідність та смерть (відомі як роки життя з поправкою на інвалідність, або DALY), відбуваються в LMIC.

 

Факт 3: Виникнення несприятливих явищ через небезпечне лікування, ймовірно, є однією з 10 основних причин смерті та інвалідності в усьому світі

Надання безпечних послуг є надзвичайно важливим на всіх рівнях надання медичної допомоги, у тому числі в первинній та амбулаторно-поліклінічній (амбулаторній) допомозі, де пропонується основна частина послуг. У всьому світі чотири з 10 пацієнтів зазнають шкоди під час отримання медичної допомоги в таких умовах, причому до 80% шкоди вважається такою, якій можна запобігти. Найбільш згубні помилки пов’язані з діагностикою, призначенням і застосуванням медикаментів.

Шкода в первинній та амбулаторній допомозі часто призводить до госпіталізації. З’ясувалося, що в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) шкода пацієнтам може становити понад 6% лікарняних ліжко-днів та понад 7 мільйонів госпіталізацій.

 

Факт 4: Принаймні 1 з кожних 7 канадських доларів витрачається на лікування наслідків шкоди для пацієнтів під час лікування в лікарнях

Мінімум 1 з кожних 7 канадських доларів витрачається на лікування наслідків шкоди пацієнтам під час лікування в лікарні. Останні дані свідчать, що 15% загальних витрат та діяльності лікарень у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є прямим результатом несприятливих подій, причому найбільш обтяжливими подіями є утворення тромбів (венозна тромбоемболія), пролежні (пролежні) та інфекції.

Підраховано, що загальна вартість шкоди лише в цих країнах становить трильйони доларів США щороку.

Факт 5: Інвестиції в безпеку пацієнтів можуть призвести до значної фінансової економії

Інвестиції в підвищення безпеки пацієнтів можуть призвести до значної фінансової економії та, що важливіше, до кращих результатів лікування пацієнтів. Це пов’язано з тим, що вартість профілактики, як правило, набагато нижча, ніж вартість лікування через шкоду. Як приклад, у Тільки в Сполучених Штатах, цілеспрямоване поліпшення безпеки призвело до економії в лікарнях Medicare в розмірі 28 мільярдів доларів США в період з 2010 по 2015 рік.

Більша залученість пацієнтів є запорукою безпечнішого догляду. Залучення пацієнтів не є дорогим і є хорошою цінністю. Якщо все зроблено правильно, це може зменшити тягар шкоди до 15%, заощаджуючи мільярди доларів щороку – дуже хороша віддача від інвестицій.

Факт 6: Небезпечна практика прийому ліків і помилки в ліках завдають шкоди мільйонам пацієнтів і коштують мільярди доларів США щороку

Небезпечна практика та помилки в лікуванні, такі як неправильні дозування або інфузії, нечіткі інструкції, використання абревіатур та невідповідних рецептів, є основною причиною шкоди, якої можна уникнути, у сфері охорони здоров’я в усьому світі. У всьому світі витрати, пов’язані з помилками в лікуванні, оцінюються в 42 мільярди доларів США на рік, не враховуючи втрачену заробітну плату, продуктивність або витрати на охорону здоров’я. Це становить майже 1% світових витрат на охорону здоров’я.

Помилки при прийомі ліків можуть виникати, коли слабкі системи ліків та/або людські фактори, такі як втома, погані умови праці або нестача персоналу, впливають на практику призначення, зберігання, приготування, відпуску, введення та моніторингу. Будь-який з них або їх комбінація може призвести до серйозної шкоди пацієнту, інвалідності та навіть смерті.

Факт 7: Неточна або запізніла діагностика є однією з найпоширеніших причин шкоди для пацієнтів і вражає мільйони пацієнтів

Діагностична помилка, тобто нездатність точно і своєчасно визначити характер хвороби, зустрічається приблизно у 5% дорослих в амбулаторних установах Сполучених Штатів. Близько половини цих помилок можуть завдати серйозної шкоди. Дослідження клінік первинної медичної допомоги в Малайзії встановило виникнення діагностичних помилок на рівні 3,6%.

У Сполучених Штатах масштабні дослідження розтину, проведені в останні десятиліття, показали, що діагностичні помилки є причиною приблизно 10% смертей пацієнтів. Крім того, огляди медичних записів показують, що діагностичні помилки становлять 6–17% усіх шкідливих подій у лікарнях.

Дані з країн з низьким і середнім рівнем доходу обмежені, однак, за оцінками, цей показник вищий, ніж у країнах з високим рівнем доходу, оскільки на діагностичний процес негативно впливають такі фактори, як обмежений доступ до медичної допомоги та ресурсів діагностичного тестування.

Факт 8: Внутрішньолікарняні інфекції вражають до 10 з кожних 100 госпіталізованих пацієнтів

З кожних 100 госпіталізованих пацієнтів у будь-який момент часу сім у країнах з високим рівнем доходу та 10 у країнах з низьким і середнім рівнем доходу захворіють на одну або більше інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги (ВЛІ). Сотні мільйонів пацієнтів у всьому світі щороку страждають від ВЛІ. За оцінками, люди з метицилін-резистентним золотистим стафілококом (MRSA), бактерією, яка все частіше зустрічається в лікарнях і є стійкою до більшості антибіотиків, мають на 64% більше шансів померти, ніж люди з нерезистентною формою інфекції.

Незалежно від рівня доходу країни, різні види втручань, включаючи відповідну гігієну рук, можуть знизити рівень ВЛІ до 55%.

Факт 9: Понад 1 мільйон пацієнтів щорічно помирає від ускладнень, спричинених хірургічним втручанням

Висновки ВООЗ свідчать про те, що в усьому світі хірургічне втручання все ще призводить до високого рівня захворювань, захворювань і смертності. Небезпечні процедури хірургічного втручання викликають ускладнення у 25% пацієнтів. Щорічно майже 7 мільйонів хірургічних пацієнтів зазнають значних ускладнень, 1 мільйон з яких помирає під час або відразу після операції.

В результаті поліпшення заходів безпеки пацієнтів за останні 50 років знизилася смертність, пов’язана з ускладненнями після хірургічного втручання. Тим не менш, вони залишаються в два-три рази вищими в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, ніж у країнах з високим рівнем доходу.

Факт 10: Медичне опромінення є проблемою для громадського здоров’я та безпеки пацієнтів

У всьому світі щорічно проводиться понад 3,6 мільярда рентгенологічних обстежень, причому близько 10% з них проводяться у дітей. Крім того, щорічно проводиться понад 37 мільйонів процедур ядерної медицини та 7,5 мільйонів процедур променевої терапії. Неналежне або некваліфіковане використання медичного випромінювання може призвести до небезпеки для здоров’я, як для пацієнтів, так і для персоналу.

Радіаційні помилки включають надмірне опромінення радіацією та випадки неправильної ідентифікації пацієнта або неправильного місця. Огляд опублікованих даних про безпеку променевої терапії за 30 років показує, що загальна частота помилок становить близько 15 на 10 000 курсів лікування.

Array
(
  [ID] => 1296
  [id] => 1296
  [title] => Союз-3
  [filename] => soyuz-3-2.jpg
  [filesize] => 23340
  [url] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
  [link] => https://medpotreb.org/soyuz-3-5/
  [alt] => 
  [author] => 1
  [description] => 
  [caption] => 
  [name] => soyuz-3-5
  [status] => inherit
  [uploaded_to] => 0
  [date] => 2024-02-18 19:50:40
  [modified] => 2024-02-18 19:50:40
  [menu_order] => 0
  [mime_type] => image/jpeg
  [type] => image
  [subtype] => jpeg
  [icon] => https://medpotreb.org/wp-includes/images/media/default.png
  [width] => 250
  [height] => 184
  [sizes] => Array
    (
      [thumbnail] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-150x150.jpg
      [thumbnail-width] => 150
      [thumbnail-height] => 150
      [medium] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [medium-width] => 250
      [medium-height] => 184
      [medium_large] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [medium_large-width] => 250
      [medium_large-height] => 184
      [large] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [large-width] => 250
      [large-height] => 184
      [1536x1536] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [1536x1536-width] => 250
      [1536x1536-height] => 184
      [2048x2048] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [2048x2048-width] => 250
      [2048x2048-height] => 184
      [article-box-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [article-box-1-width] => 250
      [article-box-1-height] => 184
      [article-big-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [article-big-1-width] => 250
      [article-big-1-height] => 184
      [single-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [single-1-width] => 250
      [single-1-height] => 184
      [author-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-85x152.jpg
      [author-1-width] => 85
      [author-1-height] => 152
      [banner-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-1-width] => 250
      [banner-1-height] => 184
      [banner-2] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-2-width] => 250
      [banner-2-height] => 184
      [banner-3] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-3-width] => 250
      [banner-3-height] => 184
      [useful-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-100x100.jpg
      [useful-1-width] => 100
      [useful-1-height] => 100
    )

)