Бади, які «маскуються» під лікарський засіб: стан проблеми та наслідки

04.06.2024
І. А. Зупанець; І. М. Грубник; І. А. Отрішко; Н. П. Безугла; О. Л. Палладіна
Бади, які «маскуються» під лікарський засіб: стан проблеми та наслідки

УДК 615.322:615.281:616-08-035

І. А. Зупанець1, І. М. Грубник2, І. А. Отрішко3, Н. П. Безугла3, О. Л. Палладіна4

1. ПП ПВП «Ацинус», м. Кропивницький, Україна

2. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

3. Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

4. Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна

На сьогодні на фармацевтичному ринку України та інших країн з’явилася та активно розвивається тенденція випуску нових фармацевтичних продуктів, зареєстрованих як біологічно активні добавки, які за своїми властивостями «маскуються під лікарський засіб». Несумлінні виробники, вдаючись до таких підходів, а саме: при виведенні на ринок біологічно активних добавок під виглядом лікарських засобів, економлять час та значні кошти, частину яких вони спрямовують на агресивний маркетинг, іноді, за таких умов, намагаються ввести в оману лікарів, фармацевтів та споживачів. Подібна ситуація розгорнулася і навколо лікарського засобу «Протефлазід®» виробництва ТОВ «НВК «Екофарм» (Україна), який наразі широко та успішно використовується для лікування низки вірусних захворювань. Тож обізнаність і свідома позиція лікарів та фармацевтів мають стати надійним запобіжником для неправильного розуміння ролі лікарського засобу, а також біологічно активної добавки в сучасній медицині та фармації.

Ключові слова: лікарські засоби, біологічно активні добавки, противірусна дія, ефективність та безпека терапії.


Фармацевтичний ринок сьогодні є однією з найперспективніших індустрій глобальної економіки, яка демонструє сталу тенденцію до зростання та входить до п’ятірки найприбутковіших галузей господарського комплексу світу [2]. Не є винятком і Україна, в якій динамічно розвивається цей сектор економіки, з впевненим зростанням як в натуральному виразі, так і в грошовому еквіваленті, незважаючи на негативний вплив повномасштабної військової агресії. Одним із рушіїв такого розвитку є традиційно високий рівень конкуренції. Боротьба за долю ринку спонукає його учасників до пошуку креативних та оригінальних рішень для випередження конкурентів, що взагалі є потужним чинником розвитку та прогресу, але іноді може призводити до негативних явищ та хибних результатів.

Останнім часом на фармацевтичних ринках України та інших країн пострадянського простору з’явилася і активно розвивається тенденція випуску нових фармацевтичних продуктів, зареєстрованих як біологічно активні добавки (БАДи), які за своїми властивостями «маскуються під лікарський засіб (ЛЗ)».

Метою даної роботи стало висвітлення основних відмінностей між ЛЗ та БАД, про які обов’язково мають бути інформовані споживачі (лікарі, фармацевти, пацієнти та/ або їх представники).

Іноді з першого погляду важко відрізнити БАД, який зовні є імітацією певного ЛЗ: первинне (блістер, флакон) та вторинне упакування (картонна коробка) таких БАДів дуже схоже з такими ж ЛЗ; в коробку вкладається листівка, яка також дуже схожа на інструкцію до ЛЗ. Часто в цій листівці вказані показання до лікування окремих захворювань та патологічних станів. Інформація, що даний фармацевтичний продукт є БАДом, наноситься непомітно (дрібний шрифт, відповідне місце на пакуванні, колір шрифту тощо).

Сенс такого методу «імітації» очевидний — витрати на розробку, реєстрацію та виробництво ЛЗ у десятки разів вищі, ніж БАДів, та потребують значного часу. Несумлінні виробники, вдаючись до таких підходів, а саме: при виведенні на ринок БАД під виглядом ЛЗ, економлять час та значні кошти, частину яких вони спрямовують на агресивний маркетинг, іноді, за таких умов, намагаються ввести в оману лікарів, фармацевтів та споживачів.

Для того, щоб розуміти значущість різниці між БАД та ЛЗ, необхідно проаналізувати законодавство України щодо саме визначення цих понять (табл. 1). Основною відмінністю є те, що ЛЗ призначений для «…лікування або профілактики захворювань у людей», тобто має певний терапевтичний ефект, а БАД надає певні властивості раціонам харчування чи харчовим продуктам.

Треба звернути увагу при порівнянні й на цільове призначення цих категорій продуктів, а саме: ЛЗ призначений для «… здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії» серед іншого, а БАДи «… забезпечують нормальні та відновлюють порушені функції організму людини» шляхом збагачення раціону харчування. Отже БАДи, по-перше, не можуть бути заміною повноцінному раціону харчування (про це є відповідна інформація для споживачів на упаковці) і не можуть використовуватись як альтернатива ЛЗ з доведеною ефективністю.

Законодавство України дуже чітко регулює питання, які пов’язані з обігом ЛЗ і це є важливою частиною політики держави в сфері охорони здоров’я: «На реалізацію права громадян України на охорону здоров’я держава забезпечує доступність найнеобхідніших ЛЗ, захист громадян у разі заподіяння шкоди їх здоров’ю внаслідок застосування ЛЗ за медичним призначенням, а також встановлює пільги і гарантії окремим групам населення та категоріям громадян щодо забезпечення їх ЛЗ в разі захворювання» [11]. Ця політика реалізується державою через регуляторні вимоги щодо реєстрації, виробництва та продажу ЛЗ та БАД. У табл. 2 та табл. 3 наведено розбіжності між вимогами, які висуваються до ЛЗ та БАД, при їх реєстрації, продажу та виробництві.

Створення, виробництво, контроль якості та реалізація лікарських засобів також знаходяться у сфері державної політики [11].

Слід відмітити, що існують значні розбіжності до вимог щодо виробництва ЛЗ та БАД [9, 10, 12, 14, 16] (табл. 3). Сукупність даних положень свідчить про те, що держава контролює створення, виробництво, реалізацію лише ЛЗ та гарантує їх належну якість (під якістю треба розуміти не лише аналітичний контроль складових ЛЗ, а й належну ефективність та безпеку). Щодо БАД — контролюється безпечність використання, згідно регуляторним нормам, але… для харчових продуктів. Контроль виробництва та якості готової продукції також реалізується відповідно до норм для харчової промисловості та контролюється санітарно-епідемічною службою і органами нагляду за харчовою промисловістю.

При реєстрації ЛЗ обов’язковою вимогою є те, що виробник має вказати склад діючих та допоміжних речовин, надати результати методів аналітичного контролю та відомості щодо походження цих складових. Всі партії ЛЗ підлягають обов’язковому контролю якості та без реґіонарних сертифікатів до реалізації не допускаються. Водночас контроль якості БАД у контрольно-аналітичних лабораторіях не проводиться. Навіть при реєстрації БАД немає вимоги не лише щодо кількості активних речовин, а й взагалі їх наявності.

Важливим поняттями для розуміння різниці між ЛЗ та БАД є терміни «ефективність» та «доказова медицина».

Результати дослідження ринку ЛЗ, яке було проведене експертами за ініціативи Центру протидії корупції та підтримки Міжнародного фонду «Відродження», свідчать, що «… 26% грошей, витрачених українцями на медикаменти в 2017 році, пішли на ліки без доведеної ефективності» [22]. За визначенням, ефективність — це сприятлива діагностична, лікувальна чи профілактична дія ЛЗ щодо характеру захворювання, його перебігу, тривалості або корекції стану чи фізіологічних функцій організму людини відповідно до показань до застосування, зазначених в інструкції для медичного застосування (наказ МОЗ України

«Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду» від 27.12.2006 р. № 898 зі змінами) [8]. Тобто ключовим показником будь-якого втручання в медицині (консервативне та/або оперативне лікування, діагностика, фізіотерапія, профілактика) є насамперед ступінь його ефективності, що має ґрунтуватись даними належної доказової бази. Наприкінці ХХ сторіччя термін «доказова медицина» використовувався невеликою групою спеціалістів, а сьогодні він знайомий і фахівцям (лікарі, фармацевти, науковці, організатори системи охорони здоров’я, страхові компанії), і пацієнтам/представникам пацієнтів. Доказова медицина використовує лише достовірні дані щодо ефективності, а основні її тенденції визначають потреби практичної медицини — лікування гострих захворювань і синдромів (особливо невідкладних станів), забезпечення тривалої ремісії хронічних, зниження летальності, поліпшення якості життя хворих серед іншого. Загалом доказова медицина оптимізує процес прийняття рішень, підвищує якість надання медичної допомоги, знижує фінансові та часові витрати [18, 21].

Доказова медицина базує свої висновки, рекомендації на результатах чисельних клінічних досліджень (КД), отже підтвердити належну ефективність можна лише за умови проведення низки КД («золотим» стандартом таких клінічних досліджень вважають рандомізовані, плацебо-контрольовані, «подвійні сліпі» клінічні дослідження з дуже низьким рівнем систематичної помилки із залученням достатньої кількості учасників для забезпечення належної статистичної потужності) [3, 6, 23].

Однією з особливостей фармації та медицини другої половини ХХ сторіччя стало те, що при оцінці ЛЗ почали обговорювати не лише їх ефективність, але й безпеку. Дані щодо безпеки ЛЗ (власне побічна дія) починають накопичуватись ще на стадії доклінічного етапу створення ЛЗ та поповнюються результатами проведення І–ІV фаз КД, а потім ще весь період перебування ЛЗ на фармацевтичному ринку. Побічна дія БАД — це terra incognita, з одного боку, деякі виробники заявляють, що це спеціальні продукти харчування, тому не може йти мова про побічну дію, тобто заперечують існування цієї проблеми взагалі, а з іншого боку, заявляють про фармакологічну дію своїх продуктів.

На сайті FDA (Food and Drug Administration, Управління щодо санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, США) є повідомлення для споживачів стосовно того, що «… дієтичні добавки можуть покращити або зберегти стан Вашого здоров’я, але також можуть мати ризики», також є порада щодо необхідності заздалегідь проконсультуватись з лікарем з приводу можливості застосування тієї чи іншої біологічно активної добавки або з медичною сестрою, фармацевтом, дієтологом тощо [21].

Щодо безпеки того чи іншого фармацевтичного продукту також є застосовуваним правило, що все має бути доведено, а, отже, досліджено.

Отже, БАД взагалі (за його визначенням та місцем у традиційній медицині) не має терапевтичної дії, а саме: специфічної активності (наприклад, противірусної, антибактеріальної, антигіпертензивної, нефропротекторної тощо).

Підтвердженням тому є інформація, що надана у табл. 1 (цільове призначення БАД), а також той факт, що у сучасних протоколах надання медичної допомоги, стандартах лікування, керівництвах, формулярах тощо немає згадки про БАД, для лікування захворювань використовують лише ЛЗ.

При обговоренні питання, чи може бути певна лікувальна (терапевтична) дія у БАД, необхідно звернути увагу, що їх загалом класифікують таким способом: нутрицевтики, парафармацевтики та еубіотики (табл. 4) [1].

Тобто певна фармакологічна дія може бути лише у парафармацевтиків, але треба наголосити, що ця дія не є терапевтичною, а лише «…для підтримки у фізіологічних межах функціональної активності органів та систем, профілактики патологічних станів).

Слід відзначити, що лікарі використовують БАД у комплексному лікуванні патологічних станів, які пов’язані з порушенням обміну речовин. Достатньо часто призначають БАД для корекції дефіциту вітамінів, мінералів, амінокислот та інших біологічно активних речовин, при їх дефіциті або дисбалансі. Але слід наголосити, що застосування БАД не є терапією захворювання/патологічного стану, а є засобом корекції порушення раціону харчування.

Особливої уваги потребує різниця між ЛЗ та БАД рослинного походження. Терапія ХХІ сторіччя активно використовує давній досвід народної медицини та сприяє відродженню/розвитку фітотерапії сьогодення. Це пояснюється низкою причин: фітотерапія є досить ефективною, безпечною при тривалому лікуванні хронічних захворювань, в тому числі у дитячій практиці та геронтології; багатство хімічного складу зумовлює полівалентність (поліфункціональність) фармакологічної дії, яка зростає при поєднаному застосуванні лікарської рослинної сировини; фітопрепарати є доступними та загалом сприяють підвищенню прихильності до лікування [4, 15, 17].

Підсумками роботи першого Глобального саміту з традиційної медицини (ВООЗ, серпень 2023 р.) [19, 24–27] наголошено, що фітотерапія є складовою традиційної медицини і останнім часом набирає обертів у багатьох країнах світу. Отже, завдання виробників фармацевтичних продуктів — зробити її ефективною та безпечною, а саме: забезпечити високу якість своєї продукції, а завдання медичної спільноти — раціонально використовувати надбання сучасної медицини, використовувати лише ті методи лікування, ті інструменти (в тому числі лікарські засоби), які мають належну доказову базу їх ефективності та безпеки.

Для рослинних ЛЗ дуже важливими факторами є походження (ареал вирощування, екологічні умови) та якість лікарської сировини (вміст біологічно активних речовин (БАР) — флавоноїдів, фітогормонів, фітонцидів, алкалоїдів, кислот тощо), умови збору та зберігання сировини, технологія виробництва (екстрагування, отримання соку та ін.) тощо.

При виробництві БАД також використовують рослинну сировину як джерело корисних БАР. Різниця між ЛЗ та БАД рослинного походження також є у відповіді на питання чи є певна терапевтична дія, чи доведена ефективність згідно з принципами доказовості (доклінічні та клінічні дослідження тощо).

Як приклад можна привести «Протефлазід®» виробництва ТОВ «НВК «Екофарм» (Україна). Цей препарат понад 20 років тому було зареєстровано як ЛЗ, він широко використовується для лікування вірусних захворювань, що спричинені інфікуванням вірусом герпесу 1–5 типів, ГРВІ та грипу, а також в якості етіотропної терапії легких та середніх форм дисплазії шийки матки (CIN1 та CIN2; збудник — вірус папіломи людини, в тому числі онкогенні штами) та в комплексній терапії інших вірусних інфекцій. Ці показання внесено в інструкцію для медичного застосування ЛЗ, яка затверджена МОЗ України, а отже, ефективність цього ЛЗ має необхідну доказову базу. Висока терапевтична активність ЛЗ «Протефлазід®» зумовлена складною діючою речовиною рослинного походження — стійким молекулярним комплексом сполук агліконів флавоноїдів у вигляді вільних агліконів (трицин, апігенін, лютеолін, кверцетин та рамназин); у вигляді О-глікозидів або С-глікозидів, що знаходяться в «матриці» допоміжних природних речовин: амінокислот, карбонових кислот і цукрів, полімерів (полісахаридів, пектинів, хлорофілів (а та b), геміцелюлози (А та В)) [28]. Отримання цього комплексу відбувається завдяки складній ноу-хау технології, яка була розроблена науковцями компанії «НВК «Екофарм» [29]. Лікарською сировиною для отримання цієї діючої речовини є дві лікарські рослини: Deschampsia caespitosa L. та Calamagrostis epigeios L., які вирощуються на території України. Технологія отримання діючої речовини з цих двох рослин також була розроблена «НВК «Екофарм». Тобто вибір конкретно цих двох лікарських рослини не є вирішальним для потужних лікувальних властивостей ЛЗ «Протефлазід®», велике значення має відповідна технологія виробництва.

На жаль, популярність навіть у фармакології та фармації може мати зворотний бік. Останніми роками на фармацевтичному ринку почали з’являтися БАДи, які декларують в своєму складі екстракти Щучки дернистої (Deschampsia caespitosa L.) та Війника наземного (Calamagrostis epigeios L.). Маркетингова тактика виробників цих БАДів складається в позиціонуванні їх як «аналога» ЛЗ «Протефлазід®» саме мімікруванням з ЛЗ у дизайні упакування. На сьогодні неможливо навіть встановити склад діючих речовин цих БАДів методами контролю якості, оскільки відповідно до законодавчих вимог вони не потребують такого контролю. Якщо, наприклад, жінці, хворій на небезпечну дисплазію шийки матки, викликану онкогенними штамами папіломавірусу, призначили для лікування ЛЗ «Протефлазід®», а, з якихось причин, вона придбала БАД (на пакуванні інформація, що продукт містить Щучку дернисту (Deschampsia caespitosa L.) та Війник наземний (Calamagrostis epigeios L.), вочевидь (з великою вірогідністю) захворювання буде прогресувати, а сама хвора наблизиться до того, щоб згодом почути страшний діагноз «рак».

Тобто проблема неефективності не є такою вже безневинною. Ринок БАДів в Україні зростає значними темпами і, за даними компанії «Proxima Research» (І півріччя 2023 року), він продовжує зростати і 10% від усіх покупок, що здійснили українці в аптеці, становлять БАДи [20].

З одного боку, корекція нераціонального раціону харчування сучасної людини за допомогою БАД може мати позитивний вплив загалом, але дуже важливо, щоб «мода» на споживання БАД не завдавала шкоди здоров’ю та життю людей, а недоброчесні виробники і провізори не використовували це лише для збагачення. Ми вважаємо, що обізнаність і свідома позиція лікарів, фармацевтів та споживачів мають стати надійним запобіжником для викривленого розуміння ролі ЛЗ та БАД у сучасній медицині та фармації.

Література:

 1. Біологічно активні добавки https://uk.wikipedia.org/wiki/Біологічно_активні_добавки
 2. Ковінько О. М., Стахова А. І., Вовк А. П. Фармацевтичний ринок України як рушійний важіль розвитку економіки / Науковий вісник Ужгородського національного університету Випуск 11, 2017. С. 56–59.
 3. Лікарські засоби. Належна виробнича практика : Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016. Видання офіційне. Київ: МОЗ України. https:/www.dls.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/GMP-1_2016.pdf
 4. Лікарські рослини : енциклопед. довід. / відп. ред. А. М. Гродзінський. Київ : Голов. ред. УРЕ, 544 с.
 5. Мілюковська О. А. Фармацевтичний ринок України: аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку / О. А. Мілюковська // Перший Незалежний Науковий Вісник. № 2–1.
 6. Основні принципи доказової медицини: навчальний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії за третім освітньо-науковим рівнем в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» навчальна дисципліна «Сучасна кардіологія» / В. Д. Сиволап, С. М. Кисельов, Д. А. Лашкул. Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. 208 с.
 7. Порядок відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів / Наказ Міністерства охорони здоров’я України 19 липня 2005 року № 360 зі змінами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0783-05#Text.
 8. Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду : наказ МОЗ України» від 12.2006 р. № 898 зі змінами. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-07#Text.
 9. Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики : наказ МОЗ України № 1130 від 12.2012 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0133-13#Text.
 10. Про затвердження тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи : наказ МОЗ України № 247 від 09.10.2000 р. зі змінами. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0004-01#Text.
 11. Про лікарські засоби : закон України (документ 123/96-В, редакція від 02.2023 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
 12. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : закон України (документ 771/97-ВР, редакція від 31.03.2023). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text.
 13. Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини : закон України № 191—IV від 210.2002 р. https://web.archive.org/ web/20161013150526/http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2809-15.
 14. Сайт Державного реєстру лікарських засобів України. URL: http:// drlz.com.ua.
 15. Сучасна фітотерапія : навч. посіб. / С. В. Гарна, І. М. Владимирова, Н. Б. Бурд та ін. — Харків : «Друкарня Мадрид», 580 с.
 16. Bellini V., Coccolini F., Forfori F., Bignami E. The artificial intelligence evidence-based medicine World J. Crit. Care Med. 2023; 12(2): 89-91 [PMID: 37034021 DOI: 10.5492/wjccm.v12.i2.89.
 17. Encyclopedia of herbal medicine / Chevallier. — US: Dorling Kindersley, 2016. 336 p.
 18. EUPATI Evidence-based medicine https://toolbox.eupati.eu/resources/evidence-based-medicine.
 19. https://aam.com.ua/2023/08/23/pershyj-samit-vooz-z-tradyczijnoyi-medyczyny/.
 20. https://proximaresearch.com/ua/ua/novini/aptechnij-prodazh-q1-2023.
 21. https://www.fgov/search?s=Lipodrene+w%2F25mg.
 22. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2536337-minuloric-ukrainci-vitratili-26-aptecnih-grosej-na-neakisni-liki-moz.html.
 23. Reddy R. Evidence Based Medicine: A Paradigm for Clinical Practice Journal of Gandaki Medical College-Nepal, Vol. 11, No 02(2018) DOI: 10.3126/jgmcn.v11i02.22989.
 24. WHO Global report on traditional and complementary medicine. 2019. https://apps.who.int/iris/handle/10665/312342.
 25. WHO Health technology assessment https://www.int/health-topics/health-technology-assessment#tab=tab_1.
 26. WHO Programme for International Drug Monitoring https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/regulation-and-safety/pharmacovigilance/health-professionals-info/pidm.
 27. WHO Traditional, complementary and integrative medicine. 2019. https://www.int/health-topics/traditional-complementary-and-integrative-medicine#tab=tab_1.
 28. Гриневич О. Й., Панасюк О. Л., Борщов С. П., Матяш В. І. ПРОТЕФЛАЗІД® vs COVID-19: успіхи досліджень // Укр. Мед. Часопис. №5 (145) IХ/Х. С. 2–5. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.145.218991.
 29. Біологічно активна речовина поліфармакологічної дії рослинного походження: пат.№ 99969 Україна: A61K36/00 A61K36/899 A61P31/12/ Атаманюк В. П, Новик А. М. — № u201503916; заявл. 04.2015; опубл. 25.06.2015, бюл. №12–32 с.

 

Array
(
  [ID] => 1296
  [id] => 1296
  [title] => Союз-3
  [filename] => soyuz-3-2.jpg
  [filesize] => 23340
  [url] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
  [link] => https://medpotreb.org/soyuz-3-5/
  [alt] => 
  [author] => 1
  [description] => 
  [caption] => 
  [name] => soyuz-3-5
  [status] => inherit
  [uploaded_to] => 0
  [date] => 2024-02-18 19:50:40
  [modified] => 2024-02-18 19:50:40
  [menu_order] => 0
  [mime_type] => image/jpeg
  [type] => image
  [subtype] => jpeg
  [icon] => https://medpotreb.org/wp-includes/images/media/default.png
  [width] => 250
  [height] => 184
  [sizes] => Array
    (
      [thumbnail] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-150x150.jpg
      [thumbnail-width] => 150
      [thumbnail-height] => 150
      [medium] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [medium-width] => 250
      [medium-height] => 184
      [medium_large] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [medium_large-width] => 250
      [medium_large-height] => 184
      [large] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [large-width] => 250
      [large-height] => 184
      [1536x1536] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [1536x1536-width] => 250
      [1536x1536-height] => 184
      [2048x2048] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [2048x2048-width] => 250
      [2048x2048-height] => 184
      [article-box-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [article-box-1-width] => 250
      [article-box-1-height] => 184
      [article-big-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [article-big-1-width] => 250
      [article-big-1-height] => 184
      [single-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [single-1-width] => 250
      [single-1-height] => 184
      [author-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-85x152.jpg
      [author-1-width] => 85
      [author-1-height] => 152
      [banner-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-1-width] => 250
      [banner-1-height] => 184
      [banner-2] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-2-width] => 250
      [banner-2-height] => 184
      [banner-3] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2.jpg
      [banner-3-width] => 250
      [banner-3-height] => 184
      [useful-1] => https://medpotreb.org/wp-content/uploads/2024/02/soyuz-3-2-100x100.jpg
      [useful-1-width] => 100
      [useful-1-height] => 100
    )

)